Öv színek/fokozatok

 

 • Fehér öv : Az érintetlenség és gyermeki tisztaság szimbóluma. Utal arra, hogy a kezdő taekwondoin még nem rendelkezik komoly taekwondo tudással.
 • Sárga öv : A földet szimbolizálja, melyben az elültetett növény kicsírázik, és gyökeret ereszt. Így rögződnek a tudás alapjai is a taekwondoinban.
 • Zöld öv : A növényt, növekedését szimbolizálja. Jelzi, hogy a technikák is igazi fejlődésnek indulnak.
 • Kék öv : Az eget szimbolizálja, amely felé most már terebélyes faként tör a növény. Utal a mind magasabb taekwondo tudásra.
 • Piros öv : A tűz, a vér és a veszély szimbóluma. Emlékezteti a tanítványt, hogy most már óvatosan kell bánnia megszerzett taekwondo tudásával, de figyelmezteti ellenfelét is, hogy maradjon távol!
 • Fekete öv : Szimbolizálja a félelmetes és kiismerhetetlen harcmodort. Ellentéte a fehérnek. Az elmélyült és mesterfokú taekwondo tudást jelzi.

 

Övszínek sorrendje

 

hányadik         színe                           kivárási idő

 

 • 10. kuep           Fehér                            2 hónap

Seogi-Állások:                                                                                                            

Csáriot szogi - Vigyázz állás                                                          

Moá szogi - Zárt állás

Náráni szogi - Párhuzamos állás

Áp szogi - Lépő állás

Áp kubi - Támadó állás

Tiro torá - Fordulat helyben

Pálbáko - Lépésváltás

Kéztechnikák (helyből,haladásból és lépésváltással az ismert állásokban):

Momtong csirgi

Bákát pálmok áre máki

Bákát pálmok momtong án máki

Náráni szogi honáp szongiszul - összetett kéztechnikák párhuzam.állásból

Lábtechnikák:

Ápchá olligi - Láblendítés előre (lábváltással)

Jopcsá olligi - Láblendítés oldalra (lábváltással)

Kötött küzdelem:

Szánbon kiorugi - Háromlépésű küzdelem,partner nélkül.

Fizikai felkészültség:

15 fekvőtámasz ( 14 évnél idősebbek öklön hajtják végre ! )

25 hasizomgyakorlat ( felűlés két ütéssel ! )

25 ugrógugolás

Elméleti vizsga anyag:

A Taekwondo Dél Koreai eredetű harcművészet.

A Taekwondo szó jelentése -TAE =Lábtechnika vagy rúgás.

                                                   KWON = Kéztechnika vagy ütés.

                                                   DO = Művészet vagy út.

WTF = World Taekwondo Federation

A WTF központja Szöulban van (Dél Korea).Az intézmény neve KUKKIWON.

A WTF elnöke Dr. Chungwon Choue.

 

A WTF -et 1973-ban alapították meg.

 • 9. kuep             Fehér/sárga                  3 hónap

Állások :

Pálcsági csumbi - Gárdában felkészülve

Áp szogi - Lépő állás

Áp kubi - Támadó állás

Csucsum szogi - Lovagló állás

Kéztechnikák és kombinációk (helyből,haladásból,lábváltással az ismert állásokban) :

Dubon momtong csirgi.

Bákát pálmok olgul máki.

Bákát pálmok áre máki.

Áre csirgi.

Bákát pálmok momtong án máki.

Csucsum szogi honáp szongiszul - Összetett kéztechnikák lovagló állásból.

Lábtechnikák  (haladásból és lábváltással) :

Áp csági - Első rúgás (rúgás elöre)

Dollio csági csungdán - Középmaga köríves csapó rugás

Izometrikus lábkitartás (Áp,Dollio)

Kötött küzdelem :

Szánbon kiorugi - Három lépésű küzdelem,partnerrel

Önvédelem - Hoszinszul

Alapfokú önvédelem

Fizikai felkészültség :

20 fekvötámasz,30 hasizomgyakorlat,30 ugróguggolás

Elméleti vizsga anyag :

1973 - megalapították a WTF-et Szöulban.

1975 - ben a Taekwondo-t felvették a Nemzetközi Sportszövetség Tagjai közé.

1980-ban a Taekwondo-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerte.

2000.töl a Taekwondo hivatalosan is részt vesz az Olimpiai Játékokon.

 

A test szekciói,övfokozatok rendje,kiáltás értelmezése,a Taekwondo esküje.

 • 8. kuep             Sárga                           3 hónap

Kéztechnikák és kombinációk (helböl,haladásból és lábváltással az ismert állásokból) :

Számbon momtong csirgi.

Áp kubi áre máki,áp csági,momtong csirgi.

Áp szogi áre máki,áp csági, olgol csirgi.

Áp kubi olgol máki,áp csági,olgol csirgi.

Áp szogi olgol máki,áp csági,olgol csirgi.

Lábtechnikák (haladásból és lábváltással) :

Áp csági - Elsö rugás

Miro csági - Taszitó rugás (elöre)

Dvit csági - Hátsó rugás

Dollio csági csungdán(momtong) - Középmagas köríves csapó rugás.

Izometrikus lábkitartás (Áp,Dvit,Dollio)

Formagyajorlat  - Pumsze :

Teguk Il Dzsáng

Kötött küzdelem :

Szánbon kiorugi - Háromlépésű küzdelem ,partnerrel

Szabad küzdelem - Kiorugi

Szabad küzdelem 1 ellenféllel

Önvédelm - Hoszinszul :

Alapfoku önvédelem

Fizikai felkészültség :

25 fekvötámasz,35 hasizom,35 ugróguggolás

Elméleti felkészültség:

Koreai számolás 

A test szekcioi 

Támadó és háritó felületek ismrete.( lásd a szótárnál)

Öv fokozatok a WTF Taekwondo ban.

 • 7. kuep             Sárga/zöld                    3 hónap

Állások :

Kéztechnikák és kombinációk (helyből,haladásból,lábváltással az ismert állásokban)

Lábtechnikák (haladásból és lábváltással) :

Áp csági - Elsö rugás

Miro csági - Taszító rugás (elöre)

Dvit csági - Hátsó rugás

Olgul dollio csági - Magas körives csapó rugás

Momtong dollio csági - Középmagas körives csapó rugás

Nerio csági - Lecsapó rugás (balta rugás)

Izometrikus lábkitartás  Áp,Dollio,Dvit

Formagyakorlat - Pumsze :

Teguk Il dzsáng, Teguk I dzsáng

Kötött küzdelm :

Hánbon kiorugi - Egylépésű formai küzdelem ,partnerrel

Szabad küzdelem - Küzdelem :

Szabad küzdelem váltott ellenfelekkel

Önvédelem - Hoszinszul :

Alapfoku önvédelem

Fizikai felkészültség :

30 fekvötámasz,40 hasizom,40 ugróguggolás

Elméleti vizsga anyag :

Koreai vezényszavak

A Taekwondo tanainak értlmezése

 • 6. kuep             Zöld                             3 hónap

Kéztechnikák és kombinációk(helyből,haladásból és lábváltással az ismert állásokból) :

Szonnál mok csigi

Áp kubi áre máki, szonnál mok csigi

Hánszonnal momtong bákát máki

Dvit kubi momtong báro csirgi

Áp kubi pálkup dollio csigi

Szonnal jop csigi Dvit kubi momtong bánde csigi

Lábtechnikák (haladásból és lábváltással) :

Dvidolá dvit csági - Fordulatos hátsó rugás

Momtong dolio csági - Közép magas körives csapó rugás

Olgul dollio csági - Magas körives csapó rugás

Nerio csági - Lecsapó rugás (balta rugás)

Jop csági - Oldal rugás (külsö láboldal éllel )

Ápfurigi csági - Elsö kampozó rugás

Tvio jop csági - Ugró oldal rugás

Izometrikus lábkitartás ( áp,dvit,jop és dollio )

Formagyakorlat - Pumsze :

Teguk IL dzsáng,Teguk I dzsáng,Teguk Szám dzsáng

Kötött küzdelem :

Hánbon kirougi  , Egylépésű küzdelem ,partnerrel

Szabad küzdelem - Kiorugi :

Szabad küzdelem váltott ellenfelekkel

Önvédelem - Hoszinszul :

Alapfoku önvédelem 

Törés technika - Kyopka :

Egy deszkalap törése - Szonnál ( külsö kéz éll )

                                        -Pálkup  ( könyök)

                                        -Nerio csági (lecsapó rugás)

                                        -Jop csági ( oldal rugás)

                                         -Tvio jop csági ( ugro rugás,két guggolo emberen keresztül)

Fizikai felkészültség :

35 fekvötámasz,45 hasizom,45 ugróguggolás

Elméleti vizsga anyag :

A test szekciói,övfokozatok,támadó és háritó felületek ismerete,koreai számolás,

koreai vezlny szavak,zöld övszin jelentése,versenyszabélyzat ismerete,az erö elmélete.

 • 5. kuep             Zöld/kék                       3 hónap

Kéztechnikák és kombinációk (helyböl,haladásban és lábváltással) :

Hánszonnal momtong bákát máki

Szonnal momtong bákát máki

Pjonszonkut szevo dzirgi

Dzsebipum mok csigi

Bákát pálmok momtong bákát máki

Pálkup dollio csigi

Szonnal jop csigi

Dungcsumuk olgul ápcsigi

Lábtechnikák (haladásban éslábváltással) :

Dvidolá dvit csági - Fordulatos hátsó rugás

Momtong dollio csági - középmagas körives csapó rugás

Olgul dollio csági - Magas körives csapó rugás

Nerio csági - Lecsapó rugás

Jop csági - Oldal rugás

Ápfurigi csági - Elsö kampozó rugás

Jángbál csági - Tik-Tak

Tvio áp csági - Ugró elsö rugás

Tvio dollio csági - Ugró körives rugás

Izometrikus lábkitartás minden irányba.

Formagyakorlat - Pumsze:

Minden eddig tanult formagyakorlat és a Teguk Szá dzsáng.

Küzdelem - Kiurogi  :

Szabad küzdelem váltott ellenfelekkel.

Kötött formai küzdelem : Hánbon kiurogi (egylépésű formai küzdelem,partnerrel)

Önvédelem - Hoszinszul:

Alapfoku önvédelem 

Törés technika - Kyopka :

Szonnál és Pálkup

Ápfurigi csági - Elsö kampozó rugás

Jop csági - Oldal rugás

Nopi csági - Magass rugás,a saját kinyújtott kar magasságában.

Tvio jop csági - Ugró oldal rugás három emberen keresztűl.

Fizikai felkészültség:

40 fekvötámasz,50 hasizomgyakorlat,50 ugroguggolás.

Elméleti vizsga anyag :

Minden eddig tanult anyag.

A Taekwondo történelme.Egyensúly és az öszpontositás értelmezése.

 • 4. kuep             Kék                              4 hónap

Állások:

Bum szogi - Tigris állás

Pjonhi szogi - kifele irányuló állás

Dvit koá szogi - hátsó X állás

Áp koá szogi - hátsó X állás

Kéztechnikák és kombinációk ( helyben,haladásban,lábváltással):

Mecsumuk nério csigi

Pálkup dollio csigi

Pálkup momtong pjocsok csigi

Lábtechnikák (haladásból és lábváltással) :

Dvidolá dvitt csági - Fordulatos hátsó rúgás

Olgull dollio csági - Magas körives csapó rúgás

Momtong dollio csági - középmagas körives csapó rúgás

Nerio csági - Lecsapó rúgás

Jop csági - Oldal rúgás

Ápfurigi csági - Elsö kampozó rúgás

Dvidolá jop csági - Forduló oldal rúgás 180 *-szögbe

Jángbál csági - Tik- Tak

Dvitfurigi csági - Fordulatos kampozó rúgás

Tvio dollio csági - Ugró körives rúgás

Tvio áp csági - Ugró első rúgás

Tvio jop csági - Ugró oldal rugás

Izometrikus lábkitartás !

Formagyakorlat. ill,i ,szám,szá,o jang.

Kötött küzdelem:

Hánbon kirugi - Egylépésű küzdelem,partnerrel

Szabad küzdelem:

,váltott ellenfelekkel

Hosinsul - Önvédelem:

Haladó szintü Önvédelmi tecnikák bemutatása  

Törés technikák:

Ápcsumuk,Pálkup,Ápfurigi csági,Dvifurigi csági,Jop csági törések deszkára.

Nopi csági - nyújtott karmagassában

Tvio jop csági,négy guggoló emberen keresztül.

Szabadon választott törés technikák,kézzel és lábbal.

Fizikai felkészültség:

45 fekvötámasz,55 hasizomgyakorlat,55 ugró gugollás

Elméleti vizsga anyag:

Kék övszin jelentése,támadó és hárító felületek ismerete,koreai számolás,

 

koreai vezényszavak ismerete,versenyszabályzat,légzéstechnika(sumshingi). 

 • 3. kuep             Kék/piros                      4 hónap

Állások:

Háktári szogi - Daruállás

Kéztechnikák és kombinációk (helyből,haladásból és lépésváltással):

Áp kubi Hánszonnál olgul bákát máki

Náráni szogi dupálmok áre hecso máki,csucsum szogi dubon montong csirgi (oldallépéssel)

Bátángszon momtong ánmáki - belső tenyértő háritás középső szekcióra

Lábtechnikák : 

Olgul dollio csági - Magas körives csapó rúgás

Ápfurigi csági - Első kampozó rúgás

Jop csági - Oldal rúgás

Jángbáll csági - Tik-Tak

Dvitdolá dwit csági - Fordulatos hátsó rúgás

Dvitdolá jop csági - Forduló oldalrúgás 18o fokos szögbe 

Dvifurigi csági - Fordulatos kampozó rúgás

Tvio dollio csági - Ugró köríves rúgás

Tvio áp csági - Ugró első rúgás

Tvio jop csági - Ugró oldalsó rúgás

Tvio dvifurigi csági - Ugró fordulatos kampozó rúgás

Dvidolá dollio csági - Tornádo 

Formagyakorlatok :

1.2.3.4.5.formagyakorlat és a Taeguk Yuk dzsáng

Szabad Küzdelem :

Szabadf küzdelem váltott ellenfelekkel

Önvédelem - Hoszinszul :

Önvédelem fegyver nélküli és fegyveres támadó ellen ( kés ,bot stb)

Törés technika :

Egy deszkalap törése a következö technikákkal : Ápcsumuk,Pálkup,Ápfurigi csági,

Dvifurigi csági,Jop csági,Tvio dvifurigi csági,Nopi csági kinyujtott karmagasságban,

Tvio jop csági öt guggoló emberen keresztül.

Fizikai felkészültség :

5o fekvötámasz, 6o hasizomgyakorlat, 6o ugróguggolás.

Elméleti vizsga anyag:

A Taekwondo öszetétele,Támadó és háritó felületek ismerete,Koreai számolás,

Koreai vezényszavak,Verseny szabáljzat ismerete.

 • 2. kuep             Piros                            5 hónap

Állások :

Moá szogi bucsumuk - Takart ököl zárt állás

Kéztechnikák és kombinációk ( helyből,haladásból,lépésváltással)

Dollio csági,áp kubi hánszonnal olgul bákát máki

Bum szogi bátángszon momtong án máki,dungcsumuk áp csigi

Szonnál áre máki

Áp kubi gávi máki

Bákát pálmok momtong hecso máki

Ducsumok momtong csecso csirgi

Pálmok otgoro áre máki

Dungcsumok olgul bákát csirgi

Lábtechnikák :

Morup csági - Térd rúgás

Olgul dollio csági - Magas körives csapó rúgás

Apfurigi csági - Első kampozó rúgás

Jop csági - Oldalrúgás

Olgul bituro csági - Magas csavart rúgás

Jángbál csági - Tik-Tak

Dvidolá dvit csági - Fordulatos hátsó rúgás

Dvidola jop csági - Forduló oldal rúgás

Dvifurigi csági - Fordulatos kampozó rúgás

Dvidola dollio csági - Tornádó

Dubál dángszáng csági - Vltott lábas kettős rúgás

Tvio dollio csági - Ugró körives rúgás

Tvio áp csági - Ugró első rúgás

Tvio jop csági - Ugró oldalrúgás

Tvio dvidolá dvit csági - Ugró fordulatos hátsó rúgás

Tvio dvidolá jop csági - Ugró fordulatos oldal rúgás

Tvio dvifurigi csági - Ugró fordulatos kampozó rugás

Formagyakorlatok :

1.2.3.4.5.6. formagyakorlat és a Csil dzsáng

Küzdelem :

Szabad küzdelem váltott ellenfelekkel

Bál kirugi - Küzdelem csak lábtechnikákkal

Önvédelem :

Önvédelem fegyveres és fegyvertelen ellenféllel

Törés technika : 

Egy deszkalap törése az alábbi technikákkal : 

Ápfurigi csági,Ápcsumuk,Dvifurigi csági,Tvio dvifurigi csági,Nopi csági,Tvio jop csági-hat guggolo emberen

keresztül.

Két deszkalap törése a következö technikákkal :Pálkup , Jop csági

Fizikai felkészültség :

55 fekvötámasz , 65 hasizomgyakorlat , 65 ugróguggolás

Elméleti vizsga anyag:

 

Minden ami a TAEKWONDO-VAL kapcsolatos !

 • 1. kuep             Piros/fekete                  8 hónap

Kéztechnikák és kombinációk:

Viszántul máki

Dangkjo tok csigi

Minden eddig tanult kéztechnika helyből,haladásbóléslábváltással az ismert állásokból !

Lábtechnikák :

Olgul dvidolá dollio csági - Tornádo fejre

Tvio gávi csági - Kétlábas két irányba történő rúgás felugrásból

Tvio áp-dvit csági

Tvio áp-dvitfurigi csági

Jop csági momtong-olgul

Dollio csági momtong-olgul

Áp-jop-dvit csági momtong

Ápfurigi-dollio-jop csági olgul

Minden eddig tanult lábtechnika MAGAS SZINTŰ BEMUTATÁSA !

Formagyakorlatok :

Minden eddig tanult formagyakorlat és a Taegeuk Pál dzsáng

Szabad küzdelem :

Küzdelem váltott ellenfelekkel

Csak lábbtechnikákkal való küzdelem

Küzdelem két ellenféllel szemben

Önvédelem :

Önvédelem magas szintü bemutatása ,fegyveres és pusztakezes támadóval szemben

Törés technika:

Egy deszkalap törése:Ápfurigi csági,Dvifurigi csági

Tvio Dvifurigi csági - Ugró fordulatos kampózó rúgás lengő deszkára

Nopi csági saját kinyújtott karmagasságban

Tvio jop csági hét guggoló emberen keresztül

Fizikai felkészültség:

6o fekvőtámasz, 7o hasizomgyakorlat, 7o ugróguggolás

Elméleti vizsga anyag:

 

Bármi ami a WTF Taekwondo-val kapcsolatos !

 • 1-9 dan             Fekete                         1-9 év

Állások:

Tong milgicsumbi szogi - toló kezes készenléti állás

Moá szogi mecsumuk áre pjocsok csigi - Ütés ellentétes tenyérbe alsó szekcióra zárt allasból

Kéztechnikák és kombinációk

Minden eddig tanult kéztechnika !

Dvit kubi szonnál bákát csigi - Kifele irányuló kézél csapás

Án pálmok momtong hecso máki

Áp kubi hánszonnal áre máki - Alsó kézél háritás

Áp kubi khálcsebi csigi - Tigrisszáj csapás

Áp kubi morup kuki - Térd törés

Csucsum szogi pjocsok csigi,jop csági - Ütés ellentétes tenyérbe,oldalrúgás

Áp kubi pjonszánkut áre csecso csirgi - Alsó szúrás ujjbeggyel,tenyérrel felfele

Áp szogi bátángszon nulo máki - Tenyérrel lefele irányuló hárítás

Csucsum szogi pálkup jop csigi - Oldal könyökcsapás

Hánszonnál bákát csigi hánszonnál áre máki

Hánszonnál mokcsigi hánszonnal áre máki

Lábtechnikák:

MINDEN EDDIG TANULT LÁBTECHNIKA BEMUTATÁSA MAGAS SZINTEN !

Formagyakorlat:

Pumsze Korio

Minden eddig tanult formagyakorlat

Küzdelem:

Szabad küzdelem váltott ellenfelekkel

Csak lábtechnikákkal való küzdlem

Küzdelem több ellenféllel szembe

Önvédelem:

Önvédelem fegyveres és fegyvernélküli ellenféllel szembe

Töréstechnika:

Két deszkalap törése a következő technikákkal : Apcsumok (ököl), Pálkup(könyök), Jop csági(old.rúgás)

Egy deszkalap törése minden más ütés és rúgás technikával (kivétel a szúrás technikák)

Fizikai felkészültség:

65 fekvőtámasz,75 hasizomgyakorlat, 75 ugróguggolás.

Elméleti vizsga anyag:

Bármi ami a WTF Taekwondo-val kapcsolatos.

 

A fekete övszín jelentése.