Elnevezések/kifejezések

2013.09.20 22:43

Kifejezések

KOREAI 

kifejezés

MAGYAR

 kiejtés

MAGYAR

chong

csong

kék

dan

dan

mesterfoko

zat

dobok

dobok

taekwondo 

ruha

dojang

dodzsang

edzõterem

guk ki

gukki

zászló

gwang-jang-

nim

gvándzsáng

nim

alapító mester

hong

hong

piros

kihap

kiháp

harci kiáltás

kuep

kup

tanuló fokozat

Kukkiwon

kukivon

Kukivon 

(Koreáb

an
a WTF közp

ont

ja)

mung-nyam

mungnyam

meditáció

palgwe

pálgve

tanuló forma

gyak

or

latok

poom

pum

gyerek dan 

fokozat,
fekete/piros 

öv 

(15

 év alatt)

sabum-nim

szábomnim

mester

sibum

szibum

bemutató

simsa

szimszá

vizsga

sumshingi

szumsingi

légzés

suryon seng

szurjon szeng

tanuló

taegeuk

teguk

tanuló form

agy

ako

rlatok

tae guk gi

tegukki

koreai nemz

eti 

zás

zló

yonsok

jonszok

kombináció

 

Egyéb kifejezések

KOREAI kife

jezés

MAGYAR kiejtés

MAGYAR

aju josumnida

ádzsu dzsoszu

mnida

nagyon jó

Anyongi kasib

sio

ányongi kászibs

zió

Viszontlátásra! 

/hosszabb

 idõre/

Anyongi kesib

sio

ányongi keszibs

zió

Viszontlátásra!

Chukpe

csukpe

Egészségére!

Dubshida

dubsida

Egészségére!

josumnida

dzsoszumnida

Kamsamnida

kámszámnída

Köszönöm!

Mane te sibsio

máne te szibszió

Jó étvágyat!